Tuyển tập những Ebook công nghệ thông tin


1
Quản trị Windows 2003 – Ebooks
Download:
http://rs409l34.rapidshare.com/files…n2003.pdf.html

2
Lập trình OpenGL – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?2itjjnqdmyn

3
Lập trình Perl – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?8gn3iviknzb

4
Ngôn Ngữ XML – Ebook

5
Ngôn Ngữ HTML – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?2j9mdg5251y

6
SQL Server – Ebooks
Download:
http://www.mediafire.com/?blgttwmxkk0

7
Tự học SQL – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?252xm1hzne3

8
Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0 – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?d523o58msjg

9
Giáo trình giải thuật – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?1umttumvrby

10
Flash Action Script – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?clbkkhdedkd

11
Lập trình Delphi – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?f3eg1bd1ydm

12
Các giải pháp lập trình C – Ebooks
Download:
http://www.mediafire.com/?2zduz1zox71

13
C++ căn bản – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?9d3wglkopjc

14
Ngôn ngữ lập trình PHP – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?b2zth2kloom

15
Juniper Certifications from Sybex – Ebook
Download: 4 part
http://www.juniper.net/us/en/trainin…studyguide.pdf
http://www.juniper.net/us/en/trainin…studyguide.pdf
http://www.juniper.net/us/en/trainin…studyguide.pdf
http://www.juniper.net/us/en/trainin…studyguide.pdf

16
Sách CEH dùng để tham khảo – Ebook
Download: Gồm 6 link
http://www.mediafire.com/?dhdmrvj4mmm
http://www.mediafire.com/?xzwzzugdogt
http://www.mediafire.com/?ijz1jnmmmg1
http://www.mediafire.com/?ww0ze4mz0gi
http://www.mediafire.com/?jdtx3z4tmzk
http://www.mediafire.com/?wyddgk3kgnm

17
Windows Server 2003 Security Infrastructures – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?ejcmjyrfwuz

18
.NET Development Security Solutions – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?zmyntttw0dz

19
Giáo trình Photoshop trọn bộ 20 chương Cơ bản Nâng cao [Tiếng Việt] – Ebook

20
Hệ thống phát hiện xâm nhập – Ebook
Download:
http://mega.1280.com/file/QAKJ1Y5B/

21
Laptops Just the Steps For Dummies – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?zinjrmiy0yn

22
WebSphere Application Server 7.0 Administration Guide – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?zewz2mjmujo

23
Sách Mạng Máy Tính Căn Bản Toàn tập – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d…db6fb9a8902bda

24
Mod Security 2.5 – Ebook
Download:
http://rapidshare.com/files/31758002…ecurity_25.rar

25
Hack Proofing Your Identity – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?mjmjnoamyjn

26
Maximum Apache Security – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?gmcigw1yjmm

27
Group Policy trong Windows 2k3 – Ebook
Download:
http://tuonglua.net/download/GroupPolicySettings.xls

28
Basic Network Managerment – Ebook
Download:
http://rapidshare.com/files/36983591…ic_NetWork.pdf

29
Lệnh cơ bản trong linux -Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?glninmzwfyg

30
Windows Command Line Administrators – Ebook
Download: 2 link
http://www.megaupload.com/?d=QRK58LF2
http://rapidshare.com/files/36834612…nistrators.rar

31
Windows 7 – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?4nhdzdnygwj

32
Kỹ thuật lập trình – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…_lap_trinh.rar

33
Căn bản PHP – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…s/2007/php.exe

34
Giáo trình quản trị mạng Windows nâng cao – Ebook
Download:
http://echip.com.vn/echiproot/Softwa…angNangCao.pdf

35
Hướng dẫn tháo lắp máy tính xách tay – Ebook
Download:
http://echip.com.vn/echiproot/Softwa…otaylaptop.rar

36
Hướng dẫn làm web nghe nhạc – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…ghe%20nhac.rar

37
Vẽ kỹ thuật với AutoCad – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…ookautocad.rar

38
Lập trình hướng đối tượng trong Java – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…a080102005.rar

39
Xử lý ảnh – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…29/xulyanh.rar

40
Sổ tay xử lý sự cố máy tính 1.0 – Ebook
Download:
http://echip.com.vn/echiproot/Softwa…ayxulysuco.rar

41
Quản lý dự án Công nghệ thông tin – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…lyduanCNTT.rar

42
Lập trình điện thoại di động – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…nh_di_dong.rar

43
Các hàm thông dụng trong Excel – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…8/05/Excel.rar

44
Phím tắt toàn tập trong Windows – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…ortcut_Key.rar

45
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…/CTDLGT_LT.rar

46
Beginning DirectX9 – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…egiing_DX9.rar

47
Kỹ thuật Vi xử lý – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…yThuat_VXL.rar

48
Tuyển tập thủ thuật IT – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…u_thuat_IT.rar

49
Hướng dẫn sử dụng Internet – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…ocInternet.rar

50
76 mẹo trong Windows – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…ng_windows.rar

51
Lập trình ngôn ngữ PHP nâng cao
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…vanced_php.rar

52
Hướng dẫn setup modem 5450 Siemens – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…50_Siemens.rar

53
Giáo trình Photoshop CS 8.0 – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…otoshop_CS.rar

54
VBA cho Powerpoint – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…BA_cho_PPT.rar

55
Information Systems Analysis and Design – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…07/21/PTHT.rar

56
Các mẫu trình bày presentation – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…7/21/Temp2.rar

57
Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…ice_Writer.rar

58
Lập trình Fortran 90 và hướng đối tượng – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…Fortran_90.rar

59
Bài giảng MasterCAM – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…asterCAM_X.rar

60
Thủ thuật Windows Vista 2.0 – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?4lwzt2mqmbw

61
200 cách cứu ổ cứng – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…hard_drive.pdf

62
Kĩ năng tìm kiếm trên mạng – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…angTimKiem.pdf

63
Tự học Microsoft Excel – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…5/21/Excel.rar

64
Lập trình WinCC cho hệ thống SCADA – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…trinhWinCC.pdf

65
Phương Pháp Tính (dùng cho sinh viên CNTT) – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…/13/PPtinh.pdf

66
Tạo dựng Web-Portal trên nền Nukeviet – Ebook
Download:
http://echip.com.vn/echiproot/Softwa…annukeviet.pdf

67
Lập trình Web – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…aptrinhweb.rar

68
Cơ bản Macromedia Flash – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…nloadcomvn.rar

69
Tự học Visual Basic – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…14/VBBooks.rar

70
Sổ tay hướng dẫn làm Forum – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…orum%201.0.chm

71
Thủ thuật Windows Vista 1.0 – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…wsVista1.0.chm

72
Sổ tay phần mềm – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…ngSoftware.chm

73
Kỹ thuật phần cứng máy tính – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…/2007/KTPC.chm

74
Sổ tay CorelDRAW – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…_CorelDraw.chm

75
Lập trình với C# – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…CSharp_2.0.chm

76
Administering CISCO QoS for IP Networks

77
Mạng máy tính: Khái niệm, dịch vụ mạng, cài đặt kết nối,…

78
Giáo trình Unix

79
Configuring Windows 2000 Server Security

80
Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…inhhethong.pdf

81
Căn bản về XML – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/12/17/xml.pdf

82
Kỹ thuật lập trình Gadget – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…7/LTGadget.doc

83
Công nghệ CDMA – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…12/29/cdma.pdf

84
Tuyển tập thủ thuật IE – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…u_thuat_IT.rar

85
PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft/2010/01/15/php.pdf

86
Lập trình web với ASP

87
Kiến thức về giao thức mạng TCP/IP

88
Sổ tay hướng dẫn về Windowns 7
Download:
http://www.mediafire.com/?nddzg0ntcim

89
List of Group Policy
Download:
http://tuonglua.net/download/GroupPolicySettings.xls

90
Command Line Trong Windows
Download:
http://www.mediafire.com/?hmnyhz2jgjz

91
Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản
Download:
http://www.mediafire.com/?mmawq3j2qgm

92
Kỹ thuật phần cứng máy tính – Ebook
Download:
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…/2007/KTPC.chm

93
MCSE Training Kit (Full)
Download:
http://www.mediafire.com/?dyiwggmz3db

94
MCSA Training Kit (Full)
Download:
http://www.mediafire.com/?mby2i314eyj

95
ASP.NET hướng dẫn và ví dụ
Download:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenc…er/webapp2.rar

96
Học flash trong 24 giờ – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…oad.com.vn.zip

97
Bài giảng tin học quản lý – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…oad.com.vn.zip

98
Kiến thức thương mại điện tử – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…oad.com.vn.zip

99
Các phím gõ tắt trong Excel – Ebook
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…oad.com.vn.zip

100
Mạng máy tính – Ebook
Download:
http://www.mediafire.com/?mmuwnjzimgm

101
Ebook Win Server 2003
Download:
http://www.mediafire.com/?2dm0h01mnfh

102
Giáo trình PHP căn bản
Download:
http://www.mediafire.com/?2dm0h01mnfh

103
Ebook về Joomla (tiếng việt)
Download:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuth…i_20060206.rar

104
Giáo trình thực hành SQL
Download:
http://dembinhyen.free.fr/UDS/Ebook/…hanh%20SQL.pdf

105
Sổ tay hệ điều hành Vista toàn tập
Download:
http://www.mediafire.com/?k5mmiiizzyy

106
Sổ tay viết Ebook toàn tập
Download:
http://www.megaupload.com/?d=TLLS7TH4

107
Sổ tay 1001 thủ thuật máy tính trên báo e-chip
Download:
http://www.megaupload.com/?d=7RH422OS

108
Triển khai SMTPs, POPs trên Mdaemon
Download:
http://tailieu.vn/getdocument/2/1524…1870253306.pdf

109
Ebook VPN tiếng Việt, đầy đủ, chi tiết nhất
Download:
http://www.mediafire.com/?qzfxnawgijm

110
Sổ tay kĩ thuật phần cứng

111
Ngôn ngữ lập trình C Sharp
Download:
http://www.mediafire.com/?qzfxnawgijm

112
Giáo trình lập trình C căn bản
Download:
http://www.mediafire.com/?pyu3z1jw6ru

113
eBook Kỹ thuật lập trình
Download:
http://www.mediafire.com/?0ypuf6zqzrw

114
HTML căn bản
Download:
http://www.download.com.vn/Data/Soft…10/27/HTML.zip

115
Tài liệu Core Java tiếng Việt
Download:
http://www.mediafire.com/?zmzr5mnymmd

116
Hướng dẫn lập trình web với Asp.Net

117
Sổ tay photoshop 2009 (Tiếng Việt)
Download:
http://www.mediafire.com/?5beqh1uieoa
http://www.mediafire.com/?xiyut2nntl4
http://www.mediafire.com/?myykt10mjyv
http://www.mediafire.com/?ztwontyz2zm
http://www.mediafire.com/?mz5idzomgzi
http://www.mediafire.com/?ge1iwmy01vg
118
Sổ tay Photoshop 2007

119
Hướng dẫn cách Boot bằng usb
Download:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuth…t_bang_USB.rar

120
Sổ Tay Internet 5.0

121
Ebook phần mềm Việt

122
Small Business Server 2003
Download:
http://www.quantrimang.com.vn/lab/do…boSBSFinal.pdf

123
Tạo file upload với VB.NET

124
Mdaemon toàn tập (tiếng việt)

125
VMware Workstation – từ cơ bản tới nâng cao
Download:
http://rapidshare.com/files/11620149…orkstation.pdf

126
VMware ESX Server in the Enterprise Ebook

127
VMware ESX Server: Advanced Technical Design Guide Ebook
Download: 2 link
http://rapidshare.com/files/12025290…erver_Book.rar
http://rs112.rapidshare.com/files/11…erver_Book.pdf

128
Tổng hợp slide CE|H version 6 trọn bộ
Download: 6 link
http://www.mediafire.com/?dhdmrvj4mmm
http://www.mediafire.com/?xzwzzugdogt
http://www.mediafire.com/?ijz1jnmmmg1
http://www.mediafire.com/?ww0ze4mz0gi
http://www.mediafire.com/?jdtx3z4tmzk
http://www.mediafire.com/?wyddgk3kgnm

129
Tuyển tập 1000 tut hack
Download: (pass: www.fullandfree.info)
http://rapidshare.com/files/20921490…als_202008.rar

130
Ebook tuyển tập Hack Advance
Download:
http://www.mediafire.com/?gmyylwkz4zz

131
Ebook hướng dẫn cấu hình các loại modem ADSL
Download:
http://www.mediafire.com/?22zekmjjmml

132
Ebook tổng hợp các kiến thức cơ bản về mạng
Download:
http://www.mediafire.com/?xrq4nztommm

133
Ebook VPN tổng hợp
Download:
http://www.mediafire.com/?5nnnj1jigt0

134
Ebook Việt – Tự tạo tường lửa cho riêng mình
Download:
http://www.mediafire.com/?zozw2j3ndhf

135
Email và Messenger toàn tập – tiếng Việt
Download:
http://www.mediafire.com/?1iy0ntitgzi

136
Tuyển tập ebook cơ bản về IP Address và WinNT
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8…fad7adaf1806f7 d154ed8dce018c8114394287

137
Tất cả về XML, từ cơ bản đến nâng cao
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8…fad7ada1f7f85b 38eb320cb8eada0a1ae8665a

138
Các ebook hay về PHP MySQL
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8…fad7adc1a0c557 980441a7c95965eaa7bc68bc

139
Tuyển tập một số ebook hay về UNIX
Download: 3 link
http://www.mediafire.com/?eztzjfnygjy
http://www.mediafire.com/?0m5zlnuf2t0
http://www.mediafire.com/?qmruymyyzmz

140
Training – các bài thi thử MCSA
Download: 2 link
http://www.mediafire.com/?mvnnyti1nuw
http://www.mediafire.com/?zjtmezuuhyn

141
Ebook sử dụng phần mềm toàn tập
Download:
http://www.megaupload.com/?d=3UGTFTOM

142
678 Câu hỏi về máy tính

143
Sổ tay Crack3r toàn tập
Download: 3 link
http://rapidshare.com/files/3665900/SoTayCracker1.0.chm
http://rapidshare.com/files/3666163/…r1.0.part1.rar
http://rapidshare.com/files/3666165/…r1.0.part2.rar

144
Hacking Windows XP – Extreme Tech
Download:
http://rapidshare.com/files/18217740…xtremeTech.rar

145
Ebook Registry tiếng Việt toàn tập
Download:
http://www.mediafire.com/?8dnizxgchtx

146
Giáo trình Linux toàn tập
Download:
http://www.mediafire.com/?jkaai3czmjg

147
Sổ tay Hack3r Version 1.0
Download:
http://www.megaupload.com/?d=PFZMU631

148
Giáo trình CE|H version 5 toàn tập
Download: gồm 31 link
http://www.mediafire.com/?iuclodlsz2h
http://www.mediafire.com/?x1zixdkgyji
http://www.mediafire.com/?jieydlkddrb
http://www.mediafire.com/?yidzmtxymt1
http://www.mediafire.com/?dz9daz9tutw
http://www.mediafire.com/?kbdmutndxn1
http://www.mediafire.com/?49mjrjdtycf#1
http://www.mediafire.com/?2vmz9xkmaey
http://www.mediafire.com/?m0dwsry1rdz
http://www.mediafire.com/?d3galyqzjym
http://www.mediafire.com/?qmbzm236lmi
http://www.mediafire.com/?zw5tlfkq3wo
http://www.mediafire.com/?1mj41hsxln2
http://www.mediafire.com/?tt5mkxzmvtd
http://www.mediafire.com/?vz0tmxxvn2e
http://www.mediafire.com/?hj4xjo2lofx
http://www.mediafire.com/?btuoi0zxz3m
http://www.mediafire.com/?bsbwdkz9qk9
http://www.mediafire.com/?ktzendqj4gx
http://www.mediafire.com/?n5mfimfn0x2
http://www.mediafire.com/?2xnrmj22znb
http://www.mediafire.com/?znddgzy0nvq
http://www.mediafire.com/?mhdzjd7xjti
http://www.mediafire.com/?fx9mntzcjkn
http://www.mediafire.com/?3uxy212bsjn
http://www.mediafire.com/?hgyxnozs24d
http://www.mediafire.com/?jkgtmvuqxlh
http://www.mediafire.com/?myt52ga9emm
http://www.mediafire.com/?najzk2t1nn9
http://www.mediafire.com/?fjjnmkjslmr

149
Hack Proofing Linux : A Guide to Open Source Security
Download:
http://www.mediafire.com/?ddrmrj2q1mn

150.
Tổng hợp các ebooks Silverlight.(mediafire)
Apress – Accelerated SilverLight 2
http://www.mediafire.com/?ktioyz1ukju

Apress – Beginning Web Development, Silverlight and ASP.NET AJAX (2008)
http://www.mediafire.com/?hrxfzitmm0d

Apress – Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Includes Silverlight 2 3rd Edition (2009)
http://www.mediafire.com/?tjvjjtnqcej

Apress – Pro ASP.NET 3.5 in VB 2008, Includes Silverlight 2 (2009)
http://www.mediafire.com/?2netncnjtxy

Apress – Pro Silverlight 2 in C# 2008 (2008)
http://www.mediafire.com/?bxzy25poplb

Apress – Pro Silverlight 2 in VB 2008 (2008)
http://www.mediafire.com/?zbjtynwjh2q

Apress – Pro Silverlight for the Enterprise (2009)
http://www.mediafire.com/?yqzagkhtw0m

Apress – Silverlight 2 Recipes, A Problem-Solution Approach (2008)
http://www.mediafire.com/?4zymzmbc6gg

Apress – Silverlight 2 Visual Essentials (2008)
http://www.mediafire.com/?y0kojzn5yjh

Apress – Silverlight and ASP.NET Revealed (2007)
http://www.mediafire.com/?3mjtwm5wdhk

Course Technology – Microsoft Silverlight Graphics (2008)
http://www.mediafire.com/?ngwmn0uw2zx

FriendsofED – Foundation Expression Blend 2, Building Applications in WPF and Silverlight (2008)
http://www.mediafire.com/?4imwzxwumtx

FriendsofED – Foundation Silverlight 2 Animation (2008)
http://www.mediafire.com/?mzzdnnmozat

Manning – Silverlight 2 in Action (2008)
http://www.mediafire.com/?yxnwmemyjez

MS Press – Introducing Microsoft Silverlight 1.0 (2008)
http://www.mediafire.com/?qdncjzezj4d

O’Reilly – Data-Driven Services with Silverlight 2 (2009)
http://www.mediafire.com/?xdmyyead1tq

O’Reilly – Essential Silverlight (2007)
http://www.mediafire.com/?mttytzfuqho

O’Reilly – Essential Silverlight 2 Up-to-Date (2008)
http://www.mediafire.com/?myynmymuodm

Sams – Silverlight 1.0 Unleashed (2007)
http://www.mediafire.com/?yoyzrzdqadd

Sams – Silverlight 2 Unleashed (2008)
http://www.mediafire.com/?zdzvlzvwzn2

Wiley – Silverlight 2 Bible (2008)
http://www.mediafire.com/?yilh1epgtmb

Wrox – Professional Microsoft SharePoint 2007 Development Using Microsoft Silverlight 2 (2009)
http://www.mediafire.com/?diw2kjyln20

Wrox – Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers (2009)
http://www.mediafire.com/?ozy2mxzzzmd

Wrox – Silverlight 1.0 (2008)
http://www.mediafire.com/?mzzmdnwnlx1

151.
Tổng hợp các ebooks Java (download 3 part về và giải nén).
Link
Part1: http://www.mediafire.com/?1jngtmy2jnz
Part2: http://www.mediafire.com/?yj2ofdjz2mn
Part3: http://www.mediafire.com/?ntu1xazcwcd

Trong thư mục nén này gồm các sách sau:

Agile Java Development With Spring, Hibernate, And Eclipse (2006).chm

Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Part 5].chm

Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Parts 1-4].chm

Art Of Java Web Development (2004).pdf

Beginning Cryptography With Java (2005).chm

Beginning Programming With Java For Dummies, 2nd Edition (2005).pdf

Beyond Java (2005).chm

Core Java 2 – Volume I – Fundamentals, 7th Edition (2004).chm

Core Java 2 – Volume II – Advanced Features, 7th Edition (2004).chm

Covert Java – Techniques For Decompiling, Patching, And Reverse Engineering (2004).pdf

Developing Games In Java (2003).chm

Eclipse – A Java Developer’s Guide (2004).chm

Effective Enterprise Java (2004).chm

Foundations Of Java For ABAP Programmers (2006).pdf

Introduction To Computing And Programming With Java – A Multimedia Approach (2006).chm

Introduction To Cryptography With Java Applets (2003).pdf

Ivor Horton’s Beginning Java 2, JDK 5 Edition (2005).pdf

J2EE Design Patterns (2003).chm

JDBC Metadata, MySQL, And Oracle Recipes – A Problem-Solution Approach (2006).pdf

JasperReports For Java Developers (2006).pdf

Java & XML, 2nd Edition (2001).pdf

Java – A Beginner’s Guide, 3rd Edition (2005).pdf

Java – How To Program, 4th Edition (2002).pdf

Java – How To Program, 6th Edition (2004).chm

Java 2 Enterprise Edition 1.4 Bible (2003).pdf

Java 6 Platform Revealed (2006).pdf

Java All-In-One Desk Reference For Dummies (2005).pdf

Java Concurrency In Practice (2006).chm

Java Cookbook, 2nd Edition (2004).chm

Java Database Programming Bible (2002).pdf

Java EE And .NET Interoperability – Integration Strategies, Patterns, And Best Practices (2006).chm

Java Enterprise In A Nutshell, 3rd Edition (2005).chm

Java Extreme Programming Cookbook (2003).pdf

Java For Artists – The Art, Philosophy, And Science Of Object-Oriented Programming (2006).chm

Java Generics And Collections (2006).chm

Java IO, 2nd Edition (2006).chm

Java In A Nutshell, 5th Edition (2005).chm

Java Language Specification, 3rd Edition (2005).chm

Java Network Programming, 2nd Edition (1999).pdf

Java Network Programming, 3rd Edition (2004).chm

Java Open Source Programming (2004).pdf

Java Persistence With Hibernate (2006).pdf

Java Puzzlers – Traps, Pitfalls, And Corner Cases (2005).chm

Java Servlet & JSP Cookbook (2004).chm

Java Web Services (2002).pdf

Java Web Services Architecture (2003).chm

Java, Java, Java – Object-Oriented Problem Solving, 3rd Edition (2005).chm

JavaServer Pages, 2nd Edition (2003).chm

Just Java 2, 6th Edition (2004).chm

Killer Game Programming In Java (2005).chm

Learning Java, 3rd Edition (2005).chm

Mac OS X For Java Geeks (2003).chm

152.
ASP.NET by Example

http://www.mediafire.com/?xxdlxdvyqyh
http://www.mediafire.com/?i4dawexbv9j
http://www.mediafire.com/?x4iyfmnueq0


http://www.mediafire.com/?znmwdzxxqyo
http://www.mediafire.com/?xmtt2fjzhwz


http://www.mediafire.com/?ljh6znm2wdo


http://www.mediafire.com/?x1muni2mqoj


http://www.mediafire.com/?1bgmdlwjpib


http://www.mediafire.com/?mwzdl0djpe2


http://www.mediafire.com/?2jpgsmxaiyo


http://www.mediafire.com/?tpeyln42mbn


http://www.mediafire.com/?gja41fzggpx

Các bạn tham khảo thêm những cuốn sách dưới đây:

Link:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6c983a0ec7be85b2391d7d881749d3a753286f2b1ed5676bce018c8114394287

Pass:
hung.vjnh

Ảnh mô tả các cuốn sách:153.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s