Giáo trình đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech


Tổng hợp giáo trình, tài liệu các môn học trong chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCPi7.1 của Aptech:

– Lập trình ASP.NET
– Windows Form
– Advanced.NET
– SQL Server
– C Sharp
– COM Plus
– JAVA
– JSP
– OOAD
– EJB

CD 1: Giáo trình Java by Example – Learn Java by Example (186.4 MB)

CD2: RDBMS – Hệ quản trị CSDL quan hệ – Relational Database Management System (146.2 MB)

CD3: XML by Example – Aptech

CD4: Working with SQL Server Database Objects

CD5: Guide Advance Java – Aptech (235.2 MB)

CD6: DCJ – Distributed Computing in Java (506.9 MB)

CD7: DBSJ – Working with Database and Security in Java (214.5 MB)

CD8: PCS – Programming in C# (341 MB)

CD9: ACS – Advanced Programming in C# (168.5 MB)

CD10: ADMS – Advanced Data Manipulation in SQL Server (336 MB)

CD11: Win Forms Programming with C# (562.2 MB)

CD12: Begin ASP.NET (381.1 MB)

CD13: Database Handling in ASP.NET (349.5 MB)

CD14: Advanced Features of ASP.NET (420 MB)

CD15: Programming Web Services in .Net (340.9 MB)

CD16: Deverloping Web Services with Java (143.7 MB)

CD17: Integrating XML with Java (302.2 MB)

CD18: Web programming with Servlets and JSP (437.5 MB)

CD19: Deverloping Enterprise Applications with EJB (565.6 MB)

Link download :
http://www.mediafire.com/?sharekey=34631cb25eca4a1bab1eab3e9fa335ca38c91da7 40cce240

Pass (if required): bachkhoaaptech.com

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s