Cách lấy ngày giờ theo định dạng trong Java


Chia sẻ với mọi người 2 cách để lấy ngày giờ theo định dạng ở ngôn ngữ lập trình Java :

  • Cách 1:

import java.util.Calendar;
import java.text.SimpleDateFormat;

public class DateUtils {
public static final String DATE_FORMAT_NOW = “yyyy-MM-dd HH:mm:ss”;
public static String now(){
Calendar cal = Calendar.getInstance();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(DATE_FORMAT_NOW);
return sdf.format(cal.getTime()); }

public static void  main(String arg[]) {
System.out.println(“Now : ” + DateUtils.now());
}
}

  • Cách 2:
import java.util.Calendar;
import java.text.SimpleDateFormat;

public class DateUtils {
public static String now(String dateFormat) {
Calendar cal = Calendar.getInstance();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(dateFormat);
return sdf.format(cal.getTime());    }

public static void  main(String arg[]) {
System.out.println(DateUtils.now(“dd MMMMM yyyy”));
System.out.println(DateUtils.now(“yyyyMMdd”));
System.out.println(DateUtils.now(“dd.MM.yy”));
System.out.println(DateUtils.now(“MM/dd/yy”));
System.out.println(DateUtils.now(“yyyy.MM.dd G ‘at’ hh:mm:ss z”));
System.out.println(DateUtils.now(“EEE, MMM d, ”yy”));
System.out.println(DateUtils.now(“h:mm a”));
System.out.println(DateUtils.now(“H:mm:ss:SSS”));
System.out.println(DateUtils.now(“K:mm a,z”));
System.out.println(DateUtils.now(“yyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa”));
}
}


Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s