Cách tạo luồng từ lớp Thread trong Java


Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc cách tạo luồng từ lớp Thread trong Java.

java oracle ibm lehoang2671853 Cách tạo luồng từ lớp Thread trong Java
* Code :

// ThreadSync.java
class MyThread extends Thread {
static String message[]={“I”,”love”,”Java.”};
public MyThread(String id) {
// Gọi hàm dựng (constructor) của lớp Thread cha
super(id);
}
public void run() {
Sync.displayList(getName(), message);
}
void waiting() {
try {
sleep(2000);
}
catch(InterruptedException e){
System.out.println(“Interrupted”);
}
}
};
class Sync {
public static synchronized void displayList(String name, String list[]) {
/* Nếu không dùng từ khóa synchronized thì sẽ không
đảm bào một luồng làm xong hết công việc của nó
rồi một luồng khác mới được bắt đầu chạy.
*/
for (int i=0; i< list.length; ++i) {
MyThread thread = (MyThread)Thread.currentThread();
// Hàm waiting đã định nghĩa ở trên
thread.waiting();
System.out.println(name + list[i]);
}
}
};

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s