Cài đặt,cấu hình JDK và JCreator


Đây là một công cụ và gói thư viện chuyên dành cho Java rất hay, tuy tất cả đều thực hiện bằng code chứ không được thuận tiện như NetBean có thể tạo giao diện bằng cách kéo thả 1 cách dễ dàng, tuy nhiên JCreator vẫn rất hữu ích cho bạn

Cấu hình JDK và JCreator

1. Download JDK và javadoc tại http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

2. Cài đặt JDK:

Lưu ý là khi cài JDK ta nên chọn thư mục cài đặt ở đĩa C: không nên chọn Program Files, còn JRE thì cài đặt bình thường vào Program Files.

Cài đặt,cấu hình JDK và Creator

Cài đặt,cấu hình JDK và Creator

3. Cấu hình JDK :

Mở cửa sổ System Properties (Trên desktop, nhấn chuột phải lên My Computer, chọn properties. Nếu là win vista thì chọn tiếp Advanced System settings.) như hình sau

sau đó chọn nút Environment Variables ta có kết quả như hình sau

Thêm 1 biến có tên JAVA_HOME và có giá trị là đường dẫn tuyệt đối đến thư mục cài đặt JDK.

Sửa biến Path bằng cách chọn biến path, nhấn Edit và thêm vào giá trị sau:

.;%JAVA_HOME%bin

4. cài đặt JCreator:

download JCreator tại http://cid-71ca308c198c9c7f.skydrive.live.com/self.aspx/softwares/Jcreator4.50.010.rar, giải nén và thực thi file jcpro450_setup.exe

Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy file keygen để lấy serial number.

Chạy Chương trình JCreator, nhập vào serial. Jcreator sẽ thực thi 1 vài bước để cấu hình hệ thống (nhấn next,…,Finish)

Nếu lỡ cài JCreator trước khi cài JDK bạn phải cấu hình JCreator bằng cách:

Vào menu config, chọn options, chọn mục JDK Profile như hình.

Nhấn nút new và chọn thư mục cài đặt JDK là xong.

5. Cài đặt javadoc:

Sau khi đã download javadoc ở bước 1, giải nén nó vào thư mục JDK ta có thư mục docs

Làm giống như bước 4 nhưng thay vì nhấn nút new, bạn chọn JDK Profile rồi nhấn nút Edit ta có cửa sổ như hình sau

Nhấn nút Add sau đó chọn thư mục docs là xong. Nhấn OK 2 lần.

Bây giờ ta có thể chạy JCreator ngon lành.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s