Error Your password has expired. Please contact administrator to reset it while logging oracle portal


Nếu bạn bị lỗi này : “Your password has expired. Please contact administrator to reset it.” trong hệ thống Oracle portal (Lỗi này do mật khẩu tài khoản quản trị đã bị hết hạn sử dụng) bạn làm theo các bước sau để reset lại mật khẩu :

+ Bước 1 : Login vào sqlplus với quyền Dba

+ Bước 2 : Nhập vào execute orasso.WWSSO_OID_INTEGRATION.reset_passwd(‘portal username’,null,’new password’);

–> Bây giờ bạn có thể Login vào Oracle Portal okie rồi.

Tác giả: Doannv

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s