Ajax issue in jsf – data lost without saving


– Nếu có nhiều hơn sau đó 4 Ajaxrefreshrequests trên một trang nhất định, và sau đó người dùng opts để lưu dữ liệu chẳng hạn, làm mới trang mà không lưu dữ liệu.
Điều này là bởi vì của com.sun.faces.numberOfViewsInSession vượt quá và một view mới được tạo ra … có thể mất một số dữ liệu trên trang

–> Giải pháp cho vấn đề này là thêm tham số vào web.xml như sau:

<context-param>
<param-name>com.sun.faces.numberOfViewsInSession</param-name>
<param-value>28</param-value>
</context-param>

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s