Java Inheritance example


–    Đây là 1 ví dụ để các bạn hiểu về cách kế thừa ở ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Java).

class Cat {
public String className;
public String name;

public Cat()
{
className = “Cat”;
name = “no name in”;
}
public Cat(String nameIn)
{
className = “Cat”;
name = nameIn;
}

public String getName()
{
return(name + ” the ” + className);
}
}

class Himalayan extends Cat{

public Himalayan()
{
className = “Himalayan”;
}

public Himalayan(String nameIn)
{
className = “Himalayan”;
name = nameIn;
}

public static void main(String[] args) {

Cat percy = new Cat(“Percy”);
Himalayan cappuccino = new Himalayan(“Cappuccino”);

System.out.println(percy.getName());
//output is: Percy the Cat
System.out.println(cappuccino.getName());
//output is: Cappuccino the Himalayan

}
}

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s