Lớp trừu tượng trong Java (Java Abstracts example)


abstract class Cat {
//khai báo biến
String abstractClassName = “Cat”;

//khai báo phương thức
String getAbstractClassName() {
return abstractClassName;
}

//đây là phương thức khai báo trừu tượng –> bắt buộc các lớp khi kế thừa phải thực thi (implemented)
abstract String getClassName();
}

//Inheritance
class Himalayan extends Cat{

String className = “Himalayan”;

public Himalayan() {}

//  thực thi phương thức từ lớp trừu tượng
String getClassName() {
return className;
}

public static void main(String[] args) {
Himalayan cappuccino = new Himalayan();

System.out.println(cappuccino.getAbstractClassName());
//output is: Cat
System.out.println(cappuccino.getClassName());
//output is: Himalayan
}
}

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s