“PIVOT” operator in SQL


ý nghĩa:

Truy vấn dữ liệu dạng cross-tab (xoay ngang) => để xem dữ liệu dưới dạng thống kê

Cú pháp:

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

Ta có bảng BANHANG_THANG

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy vấn dạng cross-tab

SELECT * FROM BANHANG_THANG
PIVOT (SUM(SLBan))
FOR Thang
IN ([1],[2],[3]) AS X

Kết quả

 

 

 

 

 

SELECT * FROM BANHANG_THANG
PIVOT (SUM(SLBan))
FOR Mavt
IN ([VT01],[VT02],[VT03]) AS X

Kết quả

 

 

 

 

 

Lưu ý:

Tương ứng với dòng và cột nào không có dữ liệu sẽ ra trị NULL.

 

 

 

 

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s