Cách thức xử lý của LINQ to SQL


Xem mô hình sau chúng ta sẽ biết rõ hơn về hoạt động của LINQ to SQL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hoạt động của LINQ to SQL

Application < = > LINQ to SQL:

– 2 tầng này tương tác với nhau qua các câu truy vấn LINQ.

from c in db.Customers

where c.City == “London”

select new {Name, Phone};

Nếu truy vấn thành công sẽ trả về các đối tượng(Object). Thực hiện các câu truy vấn để cập nhật csdl qua các phương thức của các đối tượng của LINQ.

db.Customers.InsertOnSubmit(c1);

c2.City = “Seattle”;

db.Customers.DeleteOnSubmit(c3);

LINQ to SQL < = > SQL Server:

Các câu lệnh trong LINQ sẽ được chuyển thành câu lệnh truy vấn SQL để truy cập CSDL trực tiếp trên Server. Kết quả trả về là các dòng trong CSDL.

SELECT CompanyName, Phone

FROM Customers

WHERE City = ‘London’

INSERT INTO Customers…

UPDATE Customers…
DELETE FROM Customers…

Thông qua tầng LINQ to SQL làm câu truy vấn đơn giản hơn rất nhiều cung cấp sự dễ dàng cho tầng Application.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s